IBS AC

Matice hrvatske 10/1
40000 Čakovec


Trgovački sud u Varaždinu, MBS: 070147007
Osoba ovlaštena za zastupanje: Stjepan Baranašić, direktor


E-mail: info@ibsac.eu
Mobitel: + 385 99 3102 422
OIB: 29342660328
IBAN: HR9724020061100812870 Erste banka